Početna » škola » Metodika treninga

Metodika treninga

A) OPĆA METODIKA TRENINGA

″Prvi autoritet učitelja je njegovo znanje.″
                                          prof.dr. F. Potrebica


METODIKA treninga (zbornik radova - kondicijska priprema): 
- proučava zakonitosti u svezi s načinom, vrstama i formama razvoja i održavanja kondicijskih svojstava
- skup je znanja koja omogućava: 
Mali dodatak:
Most modern coaching programs consist of three key areas: a) modules of study in sport science, b) the components related to the skills, techniques, and strategies of the sport and c) practical experience. The balance of these aspects and the relative importance placed on each depends on the particular needs of the sport and the level at which the coach operates (Campbell, 1993) Nowdays, many sport organizations develop different theories or sport-specific modules for coaches from different background (Haslam, 1990, Douge and Hastie, 1993).

Metodiku treninga ne bi trebalo odvajati od metodike nastave, prikazati ćemo cijeli proces nastave. 

Struktura nastavnog procesa:
A Organizacijska ili didaktička komponenta – pripremanje, uvođenje, postavljanje problema, prikupljanje materijala, obrađivanje, izvođenje rada, uvježbavanje, ponavljanje, učvršćivanje, provjeravanje, ocjenjivanje.
B Spoznajni elementi – promatranje, mišljenje, razmišljanje, analiza, definiranje, generaliziranje, pronalaženje, produbljivanje, proširivanje, pretpostavljanje, planiranje, projektiranje, pronalaženje, raščlanjivanje, razvrstavanje, sistem, sinteza, spoznavanje, sređivanje, sintetiziranje, sistematiziranje, uspoređivanje, zaključivanje.
C Psihološki elementi – asocijacija, doživljaj, izražaj, jasnoća, motiviranje, osmišljavanje, obnavljanje, priprema, prihvaćanje, predočivanje, primanje, ponuda, preuzimanje, poticanje, stvaranje raspoloženja, podražaj, uživljavanje, razumijevanje, shvaćanje.
D Metodički elementi – izrada, izvještavanje, izlaganje, korigiranje, objašnjavanje, predavanje, prikazivanje, raspravljanje, razvijanje.

Metodika indijskog šatora - metoda i način razmišljanja, multimedijalni je pristup logičnom razmišljanju, svaki dio dokaza treba sagledati kao cjelinu, te svaki dijelić dokaza može biti potporni stup.

Metodički principi:
Odgojnost i zdravlje, jasnoća, zornost, svjesnost i aktivnost, sistem i postupnost, raznovrsnost, svestranost, primjenjivost i praktični primjeri, individualizacija.

Prema Liebigovom zakonu „in minimis maxima“ ... maksimum jednog sistema postignuće je njegovog najnižeg, naslabijeg podsistema, npr. najslabijeg učenika u razredu.

SUSTAV grč.: " skup je određenih elemenata međusobno povezanih na način da predstavljaju (tvore) jedinstvenu funkcionalnu sredinu."  (B. Kljaić)

Sinonimi sistema ili sustava:
1.  ARHITEKTURA
2.  METODIKA – SISTEMATIZACIJA
3.  SUMA
4.  TOTAL
5.  ARANŽMAN
6.  INTEGRAL
7.  MREŽA
8.  ORGANIZAM
9.  PLAN
10. PROCEDURA
11. PROCES
12. POSTAVKE
13. STRATEGIJA
14. SVEMIR...

Suvremene znanstvene discipline:

1. OPĆA TEORIJA SUSTAVA
2. KIBERNETIKA

Njihova primjena osigurala je univerzalnost u metodološkom pristupu, a njihova primjena zajednički i istovremeno daje tvz. "sustavni pristup" rješavanju određenih problema. Opća teorija sustava daje jedinstveni i zajednički koncepcijski okvir raznovrsnih sustava koji se međusobno razlikuju i sadržajno i oblikovno.
Kibernetika je znanost koja proučava složene dinamičke sustave s ciljem da se otkriju i formuliraju zakonitosti komuniciranja i kontrole unutar sustava. ( starogrčki "kibernetike tehne" u prijevodu znači kormilarenje).

Eksplozija znanstvenih informacija kako kaže prof. Dragan Milanović, zahtijeva koordinaciju stručnjaka iz svih područja sportske pripreme, od psihologa do medicine i informatike. Optimalni program fizičke pripreme cilj je kojem treba težiti svaka periodizacija.

Znanstvene metode:
• induktivna
• deduktivna
• analize
• sinteze
• klasifikacije
• deskripcije
• kompilacije
• komparativna
• statistička
• historijska


FORMULA TTT
test – trening – test

- vrlo bitna u radu sa mladim sportašima, ni kasnije ništa manje, testiranja su glavni pokazatelj transformacije u trenažnom radu.

Preopterećenost i pretreniranost, slažete se, možemo svrstati u isti pojam...
Hrvoje Vrgoč, doktor znanosti, predsjednik je Prosvijetnog vijeća i redoviti sveučilišni profesor, u članku „Preopterećenost učenika bolest koju treba (iz)liječiti“
„Opterećenost učenika je prevelika i po svojim posljedicama štetna za tjelesni i psihički razvoj učenika. Učenike ne opterećuje samo škola, nego i obitelj i široka socijalna sredina... Znanstvenici, odabirući znanstvene sadržaje za nastavne programe, ponašaju se maksimalistički, nastojeći učenike opteretiti što više, ne vodeći računa o mogućnostima učenika i podcjenjujući ulogu metodike i psihologije.“
 
B) METODIKA TRENINGA BADMINTONA

Trening možemo podijeliti i na ovaj način:
 1. Zagrijavanje, warm up
 2. Kretanje
 3. Trening brzine
 4. Tehnika
 5. Taktika
 6. Fizički ili kondicioni trening
 7. Cooling down, warm down.
Zagrijavanja koja u badmintonu primjenjujemo:
 1. Aerobic
 2. Klasično zagrijavanje, trčanje i skokovi
 3. Vježbe koordinacije i agilnosti
 4. Kroz igru
 5. Lagane badmintonske vježbe
 6. Kretanje
 7. Razgibavanje, dinamička fleksibilnost
 8. Drugi sportovi
 9. Ovisno o glavnoj vježbi na treningu  
 10. ... 
WARM UP:
 1. Wallking (marš, koljeno u prsa...)
 2. Lunging
 3. Crawling
 4. Jogging
 5. Skipping (stepping&hopping)
 6. Shuffling (side by side glide...)
 7. Carioka (naprijed-nazad sa rotacijom kukova, korak naprijed-korak nazad)
 8. Backward run
 9. Stationary bike
 10. Treadmill
 11. Slideboard
 12. Rope skipping
Ključni koncepti u učenju tehnike su:
 1. Forehand grip
 2. Promjena gripa
 3. Rotacije podlaktice
 4. Back swing
 5. Forward swing
 6. Vrijeme udarca, Impact
 7. Praćenje loptice; fallow through

1579716-EPP-1-2016-1-HU-SPO-SSCP
https://hr.badmintonplus.eu/
Upitnik o badmintonu

Izdvojeno

Multimedija

Erste Bank Medo Štedo