Početna » škola » Kondicijska priprema

Kondicijska priprema

Engl. condition dolazi od lat. condicio što znači "uvijet; nagodba, pogodba, prijedlog,.., prilike, udes; zvanje" ili od lat. condicere, što je imenovati, odrediti, utvrditi. Na hrvatskom po Aniću, opće stanje i izdržljivost tijela i duha, sposobnost da se podnese fizički i duhovni napor, a na engleskom značenje koje se odnosi na sportski dio je modus postojanja osobe ili stvari, stanje (duha i tijela).

Kondicijska ili fizička priprema ili kondicijski trening (engl. physical conditioning, strength and conditioning training) "dio je šireg pojma sportskog treninga koji u užem smislu podrazumjeva fizičku, tehničku, taktičku, mentalnu i psihičku pripremu, koja se ostvaruje vježbanjem i učenjem pod visokim fizičkim opterećenjem organa i organskih sustava" ( Milanović, 1997:499). U članku 1 statuta Udruge kondicijskih trenera Hrvatske definicija je:" Kondicijski trening je sustav za unapređenje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, morfoloških karakteristika i zdravstvenog statusa sportaša te motoričkih znanja u funkciji razvoja kondicijskih svojstava."

Aerobni energetski kapacitet – osnovna mjera je maksimalni primitak kisika (VO2 max). To je najveća količina kisika koju organizam potroši u jednoj minuti i mjera je najveće količine energije koju organizam može u toj minuti osloboditi za fizički rad aerobnim metaboličkim procesima. Maximalni primitak kisika jedna je od osnovnih i u većini sportova presudnih mjera tzv. opće motoričke sposobnosti, mjera opće aerobne sposobnosti, tzv.kondicije. Sposobnost je organizma da se u mišićima u aerobnim uvjetima što veća količina kemijske energije hranjivih tvari pretvori u mehanički rad
.
Anaerobni energetski kapacitet (engl. anaerobic capacity) – ukupna je količina energije koja se može osloboditi iz anaerobnih izvora energije (fosfageni i glikolitički sustavi) deponiranih u mišićnim stanicama. (Milanović, ´96, IV 47)

Snaga ili engl. power količina je rada obavljenog u jedinici vremena, umnožak je sile i brzine, a mjeri se u vatima (W). POWER=STRENGTH x SPEED; po formuli  P=F x d/t (F...force, komponenta sile, STRENGTH-impulse; d... distance (distanca), komponenta za razvoj dviju sposobnosti- AGILITY & COORDINATION; te t...time ili vrijeme, komponenta bitna za razvoj SPEED & ACCELERATION - brzine i ubrzanja). Snagu kao što se iz ove formule vidi ne treba sagledavati samo kroz komponentu sile.

Snaga:
  1. Eksplozivna snaga
  2. Apsolutna maksimalna snaga
  3. Elastična ili pliometrijska snaga
  4. Repetitivna snaga; apsolutna (vanjski otpori) i relativna (svladavanje vlastite težine)
  5. Statička snaga.
Strength ili jakost – maksimalna je voljna aktualna sila pokreta izražena u njutnima (N) ili "Sposobnost primjene sile u danim uvjetima koje definiraju položaj tijela, pokret tijela u kojem se primjenjuje sila, tip pokreta (koncentričan, ekscentričan, izometrički i pliometrički) te brzina pokreta"; ( Harman, ´93).

Superkompenzacija ili engl. peaking  ili natkompenzacija; stanje je povišene radne sposobnosti koje je rezultat obnavljajućih procesa tijekom intervala odmora, a kao osnovna funkcionalna reakcija organizma na trenažni podražaj primijenjen u radnom intervalu treninga." ( Milanović, ´97)

Zapamtite - odmor koji je potreban da bi se ponovno moglo trenirati, zapamtite odmor je najbitniji dio treninga:

BRZ. BRZ. 30—36 h
AEROB. AEROB. 42—48h
ANAER. ANAER. 30—36h
AEROB. BRZ. 5—6h
ANAER. AER. 6h
BRZ. AER. 6—12h

Pokazatelji opterećenja ovisno o cilju kondicijske pripreme sportaša ("Sportski trening" Dragan Milanović, str.542):
Ciljna usmjerenost treninga Opterećenje  transportnog i vegetativnog sustava Opterećenje živčano-mišićnog sustava Vrijeme obnove - kompenzacije (sati) Ukupno opterećenje
BRZINA
 
UMJERENO VELIKO 12—24 SREDNJE
60—75 %
BRZINSKA SNAGA— EKSPLOZ. SNAGA SREDNJE MAKSIMALNO 24—36 VELIKO
75—90 %
MAKSIMALNA SNAGA
 
VELIKO MAKSIMALNO 36—48 MAKSIMALNO
90—100 %
BRZINSKA IZDRŽLJIVOST
 
MAKSIMALNO VELIKO 48—72 MAKSIMALNO
90—100 %
SNAŽNA IZDRŽLJIVOST
 
VELIKO SREDNJE 48 VELIKO
75—90 %
OPĆA IZDRŽLJIVOST
 
MAKSIMALNO UMJERENO 48—60 % VELIKO
75—90 %
GIPKOST —FLEKSIBILNOST MALO UMJERENO 6 UMJERENO
45—60 %
OKRETNOST — AGILNOST UMJERENO VELIKO 12 SREDNJE
60—75 %
KOORDINACIJA
 
UMJERENO MAKSIMALNO 6—12 SREDNJE
60—75 %
PRECIZNOST
 
UMJERENO VELIKO 9 VELIKO
75—90 %
 

Američki general Patton jednom je izjavio:
"Dobar plan koji imamo danas, bolji je od savršenog plana koji ćemo izraditi sutra." (Izvor: Velimir Srića "Život kao igra")1579716-EPP-1-2016-1-HU-SPO-SSCP
https://hr.badmintonplus.eu/
Upitnik o badmintonu

Izdvojeno

Multimedija

Erste Bank Medo Štedo